خانه > ترانه های کوهستان, فارسي > آفتابکاران (سر اومد زمستون)

آفتابکاران (سر اومد زمستون)

دانلود آهنگ آفتابکاران (سراومد زمستون)

دانلود

 سر اومد زمستون شکفته بهارون
{گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون} ۲بار
کوهها لاله زارن لاله ها بیدارن
{تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو میکارن} ۲بار
توی کوهستون دلش بیداره
تفنگ و گل و گندم داره میاره
{توی سینه اش جان جان جان }۲بار
{یه جنگل ستاره داره ، جان جان ، یه جنگل ستاره داره} ۲بار
سر اومد زمستون شکفته بهارون
{گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون} ۲بار
لبش خنده نور دلش شعله شور
{صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دو } ۲بار
توی کوهستون دلش بیداره
تفنگ و گل و گندم داره میاره
توی سینه اش جان جان جان
{یه جنگل ستاره داره ، جان جان ، یه جنگل ستاره داره }۲بار