خانه > فرهنگی > زادروز سیاوش کسرایی

زادروز سیاوش کسرایی

آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

 

۵ اسفند زادروز سیاوش کسرایی گرامی باد

Categories: فرهنگی Tags: