بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘سنگنوردی’

چند نمونه از اصطلاحات مهم سنگنوردی در رابطه با استیل و نوع صعود

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

1407484519345802_jpg

 on sight-1(در دیدرس): به عنوان بهترین و جالبترین نوع صعود مطرح است. در دیدرس به این معنی است که شخص بدون سقوط، مسیری را که قبلا نه صعود کرده و نه از آن فرود آمده است، و قبلا هم هیچ اطلاعاتی در مورد گیره ها نداشته باشد، صعود کند. ادامه ی نوشته

Categories: سنگنوردی Tags: