بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘لوازم کمک های اولیه’

لوازم کمک های اولیه که هر کوهنورد به صورت شخصی با ید همراه داشته باشد

۱۷ آبان ۱۳۸۹ بدون دیدگاه

چسب زخم

چسب رولی پارچه ای

باند کشی ۵ سانت

گاز استریل

ادامه ی نوشته