بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘گيلکي’

پاچ لیلی

۳ مهر ۱۳۹۳ ۲ دیدگاه

دانلود آهنگ پاچ لیلی با صدای زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

عمو دختر باموم تی بردنه ره         جان جان
اشرفی گول بیهم تی گردنه ره        جان جان
ئی شب باموم تی ورجا نیشتنه ره    پاچ لیلی
تی خاطر خوان بامود می کشتن ره   پاچ لیلی
تو بالای تلار من در زمینم            جان جان
باموم تی خانه را ترای بیدنم          جان جان
اگر دانسته بم تو بی وفایی            پاچ لیلی
تی ور نامومه تا اول تو بایی         پاچ لیلی
بوشو کوری کی من دلگیرم از تو   جان جان
به افیکرم که دس ویگیرم از تو      جان جان
هزار افسوس که می قدرَا ندانی     پاچ لیلی
هتو شَ مرا دِه دِن نتانی               پاچ لیلی

سرکوه بلند(آی لیلی)

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ ۲ دیدگاه

دانلود آهنگ  سر کوه بلند با صدای زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

سرکوه بلند من نی زنم نی                 می چومان به رایه تا بایه کُرِی
همگی ور مرا رسوا بو کوده                   همه کس گد عجب شیدایه آرِی

{ آی لیلی ، جان لیلی   ، می جان جانان لیلی
{لیلی تره من خوش دارم  از دیل و از جان لیلی} ۲بار } الف

         تو بالای تلار من در زمینم                          تو نارنج پوست کنی من دیل غمینم
تی اَمرَا جو خوس بازی چی خوشه خوش          ایلاهی کُری تی داغا نیدینم

تکرار الف

اگر می یار ایسی راهانا بیا             اگر راهان نوبُو باغانا بیا
اگر دینی کی دوشمن در کمینه          سفید ماهی بوبو روخانا بیا

باباخان

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ۴ دیدگاه

دانلود آهنگ باباخان با صدای زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

{بابا خان تیرکمان بزه، گول گوله آفتابه
دست کلا همه بزنید آفتاب دیلَ بابَ
گول لاله بیچینید جه دشت و جه صحرا
کی حکایت آن داره، از مجنون و لیلا} الف

گیل دختر جان، مهتاب شبان
تو بیا بیرون، مه ببه پنهان
} سو سو زنه از دور مثل ستاره
بایید بایید یاران، بوکونید نظاره } ۲بار
تکرارالف

وااااااااااااااای

{ فروشه ناز فراوان ، یار آموندره خرامان} ۲بار
{ بایید کی دونیا دو روزه یاران
ولانید کی دیل بوسوجه یاران } ۲بار
تکرار الف

گیل دختر جان، مهتاب شبان
تو بیا بیرون، مه ببه پنهان
{سو سو زنه از دور مثل ستاره
بایید بایید یاران، بوکونید نظاره} ۳بار

جان

۱ تیر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

دانلود آهنگ جان (تی غم و غصه) از زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

{تی غم و غصه  بامو می غم رو ،  جان
مگر آن همه غم می جانه کم بو ، جان
تو می دردا دانی درمانا هم تو ، جان
{می جان دیلبر ، جان
از همه بختر  ،  جان
ایپچه به می ور ، جان
عاشق بوبُم لیلی لیلی شیدا بوبُم خیلی} الف
کوجی کری می پا تی ورجا گیره  ، جان
تی مار مرا پایه چی نام اَویره ،  جان
کوشم هرکس ترا از من فاگیره ،  جان
تکرار الف
چره بورون آیم ترا بیدینم  ، جان
تی خانه من پایم، ترا بیدینم  ، جان
تی دونبال هرجایم  ترا بیدینم  ، جان
شیدا بوبمه  ، جان
بی پا بوبمه ، جان
رسوا بوبمه ، جان
های لیلی یم لیلی لیلی شیدا بوبُم خیلی } تکرار دوباره شعر

آفتابخیزان

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

دانلود آهنگ آفتابخیزان از زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

سحرگه او بود و من مست و مستانه
دور از چشمان یگانه بیگانه
رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه
روی سبزه پای چشمه ، نزد دلبر ، خوش نشستم رو به خاور
بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد
آن مه ندا داد: آتش! آتش!
شعله با مه در کشاکش ،
آسمان آتش به جان است،   او مگر از عاشقان است
گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آیینه در دست
آفتاب خیزان است ، آفتاب خیزان است
خروسخوان بو من و اون مست و مستانه
دور از چومان یگانه بیگانه
تا کوه دامن بوشوییم شانه به شانه
زیر داران سبزه یه سر ، چشمه یه ور خوش بی نیشتیم رو به خاور
{دیم بر دیم بیم بیده ایم آسمانا سورخ بوسته ول بیگیفته
های بزه یار : آتش! آتش
! مه داره با ول کشاکش
آسمان آتش به جانه او مگر از عاشقانه
نازنینا بو گفتم اون می امید سویه
آینه دار تی رویه آفتاب خیزانه} ۲بار

نوروز (بهار آمد سوار آمد)

۵ خرداد ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

دانلود آهنگ نوروز (بهار آمد سوار آمد) با صدای زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یوهو
خوشم خوشم که عمر دی سر آمده رنجم بگرفته پایان یوهو
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران
دور سرما رفته غم به یک جا رفته
پا بکوبیم یاران

{به من و تو بادا سال نو فرخنده
به سال نو گردد ما را لب پر خنده
ستاره ی بختت چون مهر تابنده
به همه کسان ، به همه یاران ، خوش و خرم روزگاران } الف

پای هفت سین رو به آیینه خوش تر چه باشد
شمع و جمع و جام زرینه خوش تر چه باشد
عیدی از آن یار دیرینه خوش تر چه باشد
گیرم در آغوشش
میگویم در گوشش
صد سال به این سالها
تکرار الف
ادامه ی نوشته