بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘اعضای هیئت مسئولین’

اعضای فعلی هیئت مسئولین

۲۳ مرداد ۱۳۹۴ ۲ دیدگاه
سمت نام و نام خانوادگی
دبیر بهرام شالچی
مسئول کمیته فنی سحر شفیقی
مسئول کمیته روابط عمومی سهند پرویزی
مسئول کمیته فرهنگی روزبه علیپور
مسئول کمیته امداد مزدک فتجی
مسئول کمیته آموزش سعید ملکی
مسئول کمیته تدارکات و مالی مسعود سلیم پور
بازرس تهمینه شمشادی
بازرس علی البدل سهیلا مرادی